Balansräkning

Balansräkningen har två sidor, tillgångar och skulder. Den högra sidan skulder berättar hur tillgångarna på vänstra sidan är finansierade.

Tillgångar kan vara materiella, imateriella, omsättningstillgångar, kassa och liknande.

Skulder kan vara kortfristiga och långfristiga. Korta är leverantörskulder medan långa är banklån.

Balansräkningen är ett bolags skydd på nedsidan ifall lönsamheten sjunker eller försvinner. Har bolaget bra soliditet och kassa så kan man klara sig i lågkonjunktur.

Till placera pengar.