Resultaträkning

En resultaträkning består av inäkter och kostnader. Skillnaden mellan dessa två äre resultatet. Det absolut vanligaste är att man analyserar resultaträkningen eftersom det är intjäningen som bestämmer hur mycket som ska gå in i kassan.

Resultaträkningen kan sedan delas upp i flera stopp, tex bruttoresultat, rörelseresultat och vinstresultat. Marginalerna som är viktiga att sätta i relation till omsättnignen är bruttomarginal, rörelsemarginal och vinstmarginal. Med hjälp av dessa nyckeltal kan man värdera ett företags lönsamhet.

Ett bolag som har hög omsättning behöver inte vara bra. Ett bolag med mindre omsättning fast högre vinstmarginal kan ha samma resultat. Vilket gör att båda bolagen är lika bra.

Till placera pengar.